Disclaimer

Lees hieronder onze disclaimer.

Disclaimer

Disclaimer
Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Op het gebruik van de website boonstrajuridisch.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Boonstra Juridisch streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Boonstra Juridisch niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Boonstra Juridisch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Boonstra Juridisch en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Boonstra Juridisch garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Boonstra Juridisch te corresponderen, accepteert u dit risico.

Websites van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Boonstra Juridisch heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Boonstra Juridisch aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomen
Alle publicaties en uitingen van Boonstra Juridisch zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Boonstra Juridisch daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven